Centrum Lniarskie Natura - Sklep lniarski w Mysłakowicach - Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lnianeTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
BOŻE NARODZENIE Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
WIELKANOC Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Lniane upominki Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Odzież lniana damska Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Odzież lniana męska Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Obrus lniany Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Nakładka lniana Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Bieżnik lniany Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Serwetki lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Ręczne hafty Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Ścierki lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Fartuchy lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Pościel,prześcieradła,narzuty Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Poszewki lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Frotte lniana Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Szale lniane i wełniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Biżuteria lniana, paski lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Buty lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Torby lniane i wełniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Zabawki lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Zasłony i zazdrostki lniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Wełna Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Pledy wełniane Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane


Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane

NATURA
CENTRUM LNIARSKIE


ul. Daszyńskiego 27
58-533 Mysłakowice

tel.: 75 71-31-460
sklep@lniane-centrum.plTkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Tkaniny lniane - Odzież lniana - Dodatki lniane
Regulamin sklepu internetowego www.lniane-centrum.pl:

Sprzedawca – Natura S.C. ul. Włościańska 2/2 , 58-533 Mysłakowice NIP 6112475869 REGON 231165334.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.lniane-centrum.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupi ć od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

* Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.lniane-centrum.pl.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Rejestracja Klientów
* Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
* Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawidłowe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być niezrealizowane.
* Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień Klientów oraz inne gromadzone przez serwis www.lniane-centrum.pl są objęte ochroną danych osobowych i nie są nikomu odsprzedawane ani udostępniane.
* Każdy Klient ma dostęp do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu. Dane można przeglądać i zmieniać.

Składanie zamówień
* Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.lniane-centrum.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
* Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-17.
* Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuję wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie. Zamówienia, które nie są potwierdzone drogą elektroniczną nie będą mogły być zrealizowane.

Realizacja zamówienia
* Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny sposób zakończenia transakcji ( częściową realizację zamówienia, wydłużenie czasu realizacji zamówienia, anulowanie całości zamówienia). Zamawiający są informowani o zmianie statusu ( etapach realizacji ) zamówienia pocztą elektroniczną.
* W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
* Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki.
* Zamawiający może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem +48 75 7131 460. Nie będzie można anulować zamówienia, które już zostało wysłane do zamawiającego.

Zwrot zamówionego towaru - reklamacja towaru
*Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Centrum Lniarskie ul. Daszyńskiego 27, 58-533 Mysłakowice
Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia lub uszkodzenia towaru. Zwracane towary - po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem prosimy przesłać na adres: Natura Centrum Lniarskie, ul. Daszyńskiego 27, 58-533 Mysłakowice
* Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz dane niezbędne do dokonania przelewu ( imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta na jakie ma zostać dokonany zwrot).
* Sklep gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwroty pieniężne dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
* Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
* Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
* W przypadku produktów stworzonych na specjalne indywidualne zamówienie Klienta, Klient dobrowolnie rezygnuje z prawa do zwrotu.
* Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sprzedającego.

*Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres Centrum Lniarskie ul. Daszyńskiego 27, 58-533 Mysłakowice
Reklamacji nie będą mogły podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne ( typu rozdarcie, przecięcie itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
* Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu towaru.
* Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączone oświadczenie reklamacji zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały.
* Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
* Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
* W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
* W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usłigi powszechne Poczty Polskiej.
* W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Klient.

Płatności
* Klient dokonujący zakupów w sklepie www.lniane-centrum.pl wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
* Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
* Standardowo wystawiany jest paragon fiskalny, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta wystawiamy również fakturę Vat. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
* Klient może wybrać następujące formy płatności :
1. przy odbiorze - należność pobiera kurier w imieniu www. lniane-centrum.pl dostarczający zamówiony towar
2. przelew/ przedpłata na konto na rachunek podany na stronie sklepu - w opisie przelewu prosimy podać numer zamówienia które jest opłacane
3. odbiór osobisty z Centrum Lniarskiego Natura, Mysłakowice ul. Daszyńskiego 27.

Wysyłka
*Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE ( w tych przypadkach koszty przesyłki są uzgadniane indywidualnie z zależności od kraju docelowego).
* Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.
* Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej w ciągu 3-4 dni roboczych ( od poniedziałku do piątku), jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.
* W przypadku zamówień realizowanych z formą płatności za pobraniem, zamówienie realizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia ( w miarę dostępności towaru w magazynie)
* Przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy.
* Nie będą mogły być realizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie wymagane dane teleadresowe zamawiającego lub dane te są nie prawdziwe.
* Koszt przesyłki dla paczki o wadze do 31 kg :
-dla płatności przy odbiorze przesyłki wynosi 25 zł
-dla płatności przelewem / przedpłata wynosi 20 zł.

Postanowienia końcowe
Korzystanie ze strony www.lniane-centrum.pl i składanie zamówień jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zapraszamy na zakupy!Wzór formularza odstąpienia od umowy
( formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres sklepu tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Centrum Lniarskie
ul. Daszyńskiego 27
58-533 Mysłakowice
naturalen@o2.pl
sklep@lniane-centrum.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim /naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy/odbioru:

Imię i nazwisko Konsumenta( ów):

Adres Konsumenta ( ów) :

Podpis Konsumenta( ów):


.:: LINKI ::.